Dịch vụ giấy tờ nhà đất

  Dịch vụ pháp lý liên quan đến Luật đất đai là thế mạnh của công ty với hơn bốn năm kinh nghiệm hoạt động trong địa bàn Quận 12 cũng như các quận huyện khác trong thành phố. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm:

1. Tư vấn pháp lý nhà đất, tiền sử dụng đất

2. Xin phép xây dựng

3. Đăng bộ

4. Hợp thức hóa

5. Hoàn Công

6. Chuyển Mục Đích

7. Tách thửa

8. Hợp thửa

9. Xin gia hạn sử dụng đất

10. Xin xóa nợ tiền sử dụng đất

11. Tổng Mặt Bằng

12. Đo vẽ, thiết kế bản vẽ

Ngoài ra, Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến:

- Mua bán, chuyển nhượng

- Cho thuê, cho thuê lại

- Tranh chấp giữa bên thuê và bên cho thuê

- Tranh chấp quyền sử dụng đất

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản

- Thế chấp

- Tranh chấp bất động sản liền kề

- Quyền sử dụng trên đất người khác

- Thừa kế nhà đất

.....