Giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng án

  Tranh tụng là một hoạt động quan trọng trong lĩnh vực hành nghề của Hồng Đức. Bộ phận tranh tụng của chúng tôi được tổ chức trên cơ sở chuyên môn hóa để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tính chất của từng vụ việc cụ thể. Mặc dù tranh chấp là một hệ quả tất yếu trong môi trường kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh cao, nhưng mục đích của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những lời khuyên chính xác, thực tế và trung thực. Chúng tôi nhận thấy rằng các tranh chấp trong quá trình kinh doanh có thể hủy hoại các mối quan hệ thương mại, kinh doanh và vì vậy, chúng tôi tự hào cung cấp cho khách hàng tính chuyên nghiệp cao trong quản lý và phương pháp xây dựng mối quan hệ bền vững trong hoạt động thương mại.

Chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp trong các tranh chấp thuộc mọi lĩnh vực, bao gồm

Quyền của bên cho vay

Lừa dối trong giao dịch dân sự

Tranh chấp các hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê

Tranh chấp lao động

     Tranh chấp thương mại

     Thu hồi nợ

      Hoạt động ngân hàng

      Khởi kiện người quản lý

    Tranh tụng liên quan đến tài sản là bất động sản của doanh nghiệp

      Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến cá nhân, bao gồm:

  • Tranh chấp lao động
  • Tranh chấp liên quan đến tài sản
  • Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Tranh chấp hôn nhân và gia đình
  • Tranh chấp quyền thừa kế